Project Automaatje gered

LijstvanderDoes heeft tezamen met Progressief Woerden een motie ingediend om de verlangde en noodzakelijke subsidie voor het project Automaatje veilig te stellen. Een motie is een dringend verzoek aan het College van B en W. Het project krijgt subsidie voor een professionele medewerker om de continuïteit van het project te waarborgen. Voor deze medewerker en wat faciliteiten zoals een vaste werkplek en een computer en telefoon was een subsidie gevraagd van 84.000 in 2022. Het college kende een subsidie van 71.000 toe. Voor 2023 werd de subsidie nog verder afgebouwd. Voor veel partijen in de Raad ging dit te ver en de motie van LvdD en Progressief Woerden werd breed gesteund. Voor betrekkelijk weinig geld gebeuren veel mooie dingen en kunnen vele ouderen hun huis uit om noodzakelijke  en/of leuke dingen te doen.

De Stichting Thuishuis Woerden is opgericht om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Een van de mooie projecten is het project Automaatje. Dit project is in 2019 gestart en stelt ouderen in staat om voor weinig geld naar een adres in Woerden vervoerd te worden of naar een van de ziekenhuizen in de directe omgeving. Sinds de start van het project is de deelname hieraan geweldig gegroeid.

Het project bestaat uit 80 vrijwilligers die met hun eigen auto ouderen vervoeren voor een vast bedrag per kilometer. Dit bedrag van 0.36 cent per kilometer is kostendekkend voor de autobezitter. Deze 80 vrijwilligers hebben in 2021 10.000 ritten gedaan voor circa 800 deelnemer, dus iedere deelnemer maakt circa 12 ritten per jaar. Dit betekent dat veel ouderen zonder auto of die niet zelfstandig meer kunnen rijden hier gebruik van maken. Voorbeeld; een ritje binnen Woerden van 10 kilometer kost de deelnemers 3,60 Euro. Een geweldig initiatief en een initiatief dat een geweldige groei doormaakt. Veel ouderen kunnen voor weinig geld een bezoek brengen aan kennissen, het ziekenhuis of gezellig gaan winkelen.

Kortom een project dat voor weinig geld een grote groep plaatsgenoten uit hun isolement haalt en dat in Woerden moet blijven.

Zoals gezegd werd de motie unaniem gesteund door de hele Raad en een nieuwe wethouder gaat dit nu beoordelen en wij (De Raad) zullen dit nauwgezet volgen.

Jaap van der Does   LijstvanderDoes