Op 11 februari 2022 heeft het College van B en W van Woerden een nieuwsbrief doen uitgaan over de plannen met zon en windenergie. Dit is een vervolgstap op de beslissing van een meerderheid van de Gemeenteraad van 15 juli 2021. Deze meerderheid (CDA, P.W, D66, CU/SGP en Sterk Woerden) heeft toen gekozen voor een beleid dat plaatsing van Windturbines en zonne-energie mogelijk maakt in Woerden.

More...

Aanvankelijk was alleen de locatie Reijerscop bij Harmelen in beeld maar op 15 juli 2021 is gekozen voor een uitbreiding van de zoeklocaties en kwam de locatie Barwoutswaarder bij Molenvliet in Woerden ook in beeld en ook wordt al gesproken van langs de Ir. Enschedeweg op langere termijn. Er zijn nu dus meerdere zoeklocaties voor de plaatsing van 240 tot 270 meter hoge Windturbines in Woerden, In de nieuwsbrief van 11 februari wordt het tijdpad aangegeven dat moet leiden tot plaatsing van Windturbines in 2026.

LijstvanderDoes is om tal van redenen tegen het groene licht voor Windturbines maar vraagt zich nu, op grond van gewijzigde plannen vanuit de regering in Den Haag, af of het wijs is als de gemeente Woerden op dit ingeslagen pad verder gaat.

Wat zijn die gewijzigde omstandigheden ?

Op 30 juni 2021 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over geluids- en milieunormen bij windturbines. De Raad oordeelde dat de huidige milieunormen op grond van het  landelijke activiteitenbesluit Milieubeheer niet meer afdoende zijn. Het gaat dan vooral om de gezondheidsaspecten voor  omwonenden. Deze aspecten zijn onvoldoende onderzocht en er moeten nieuwe normen komen. De verouderde Nederlandse normen geven aan dat een afstand van 500 meter gehanteerd moet worden tussen Windturbine en omwonenden. Steeds meer signalen geven aan dat deze afstand achterhaald is en geen recht doet aan de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden. Deze oude normen pasten bij windturbines tot 100 meter maar niet bij de huidige hoogtes. Bij Windpark Spui in de Hoeksche Waard werd 500 meter aangehouden als afstand tot een blok van 12 woningen. Inmiddels zijn 6  gezinnen van de 12 verhuisd. Zij geven aan dat het lijkt alsof zij op een vliegveld wonen. Ook audioloog Jan de Laat van LUMC Leiden doet veel internationaal wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en hij adviseert inmiddels dat 10 x de tiphoogte de minimale afstand zou moeten zijn. Dat zou voor Woerden een afstand van 2400 tot 2700 meter betekenen van Windturbine tot de bebouwing. De  beoogde locaties vallen dan af en het wordt moeilijk zo niet onmogelijk om op Woerdens grondgebied een  geschikte locatie  te vinden voor 240 tot 270 meter hoge Windturbines. 

N.B.: De afstand van 10 maal de tiphoogte is in Denemarken en een aantal andere landen al gebruikelijk.

Een andere gewijzigde omstandigheid is het beleid vanuit Den Haag. De nieuwe regering heeft in haar plannen opgenomen dat er onderzoek moet worden gedaan naar de plaatsing van twee kerncentrales. Ook in Bussel heeft men inmiddels besloten dat zowel gas als kernenergie voor de komende 30 jaar als groen c.q. oranje moet worden gelabeld. Met andere woorden het pad wordt geëffend voor een beleid dat de plaatsing van nieuwe kerncentrales toelaat.

De vraag die rest is willen wij in Woerden nog het pad opgaan dat de weg effent voor 240 tot 270 meter hoge Windturbines met alle nadelige effecten van dien. Het zijn niet alleen omwonenden die ernstige nadelen ondervinden van de horizonvervuiling en de geluidshinder, maar ook onze fauna wordt geraakt.  Paarden en koeien raken gestrest en/of ziek en onlangs is er weer een prachtige zeearend in de Flevopolder verpletterd door de rotoren van een Windturbine.

De visie van LijstvanderDoes  is dat ons land te klein is voor dit soort energieopwekking en dat we ons voor de komende jaren moeten richten op verminderen, isoleren en vooral zonne-energie op al onze daken in afwachting van schone constante en circulaire kernenergie in de jaren na 2030.

N.B.: Wist u trouwens dat die hoge windturbines eigenlijk zijn ontworpen voor gebruik op zee, en niet voor gebruik op land?

Jaap van der Does

LijstvanderDoes