Momenteel worden in ons land in een snel tempo kolencentrales vervangen door biomassacentrales. De kosten hiervan bedragen 11.6 miljard Euro. Dat is 671 Euro per Nederlander. De doelstelling hierbij is het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

De praktijk is echter dat biomassacentrales 2 x zoveel CO2 uitstoten dan kolencentrales. Dat is logisch want steenkool heeft miljoenen jaren liggen drogen en interen terwijl bomen recent zijn gekapt en vol zitten met water en andere stoffen.
En waarom doen we dat? De verklaring is bureaucratisch simpel. Bij het vaststellen van de ambitieuze Europese doelstellingen is dit er bewust buiten gehouden. Dus deze uitstoot telt niet mee. Landelijk zitten we nu op 6% groen en daarvan is 4% van biomassa afkomstig. Dus eigenlijk wordt deze uitstoot onder het tapijt geveegd.
Een doorzichtig verhaal vermeldt dat het om resthout gaat en dat telt niet mee. Dus nu worden er eeuwenoude bossen in de Verenigde Staten en de Baltische landen gekapt en dat is dan zogenaamd resthout. Vervolgens naar Europa verscheept (dit gaat niet met zeilboten) en hier fijngemaakt en tot pallets gedroogd, Het is dus geen resthout maar de V.S hebben lak aan onze regels en kappen massaal bomen en dat geldt ook voor de Baltische landen.
De nieuwe biomassacentrale in Diemen gaat per dag 18.000 voetbalvelden bos verbranden. Je reinste misdaad en slecht voor de gezondheid van onze inwoners. Het longfonds heeft inmiddels aan de bel getrokken alsmede de Stichting Milieudefensie.
Een ander excuus is dat er weer bos aangeplant wordt. Maar dat duurt weer 40 jaar en daarnaast ..een bos is een ecosysteem met biodiversiteit, met insecten en vogels etc.
Wat je nu ziet is dat de enorme lobby’s van belanghebbenden furieus reageren bij iedere kritiek op biomassacentrales. Dikke subsidies verdwijnen in de zakken van belanghebbenden.
Het is te hopen dat deze ballon snel wordt doorgeprikt.
Jaap van der Does