LijstvanderDoes van de Gemeente Woerden is VOOR energietransitie, wij juichen het gebruik van duurzame energie van harte toe. Maar dat moet dan wel echt duurzaam zijn.

More...

Dat wil zeggen geen windturbines die dikke winsten opleveren voor de investeerders en gezondheidsrisico’s voor onze inwoners. En geen zonneweides op kostbare landbouwgrond die beschikbaar moet blijven voor onze voedselvoorziening. Of beschikbaar moet blijven voor woningbouw, zoals de locatie Rijnenburg. 

 

Rijne Energie heeft een eerste stap gezet naar een vergunningsaanvraag voor een Energielandschap met Windturbines en Zonnevelden in de polders Rijnenburg en Reyerscop tussen de A12 en A2. LijstvanderDoes staat achter haar inwoners die strijden tegen de enorme hoge windturbines van 240/270 meter hoog. Deze turbines hebben gezondheidsrisico’s voor mens en dier en een goed onderzoek ontbreekt nog volledig. Wij zijn dan ook fel tegen het plaatsen van deze hoge windturbines!! Ook het afval dat overblijft als de turbines aan het einde van hun looptijd zijn is voor ons een grote zorg. Daarnaast heeft Tennet onlangs aangegeven dat zij de windturbineparken en zonnevelden in de provincie Utrecht niet aan kunnen. Stop met deze ontwikkeling en ga je richten op wat wel mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een zonnelint langs de A12. De eerste aanzet wordt nu gerealiseerd langs de snelweg bij De Meern. Ook is het een geluidswal, dus twee vliegen in één klap.

 

LijstvanderDoes wil in eerste instantie inzetten op isoleren en energie besparen, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Verder zoveel mogelijk zonnepanelen op alle daken van de gemeente bij zowel particulieren als bedrijven en boeren. En als bedrijven en boeren meer opwekken dan dat zij zelf nodig hebben, werk daar dan aan mee en gebruik de lokale opwekking, want vele kleintjes maken ook een grote! 

 

Laten we de nieuwe ontwikkeling goed in de gaten houden. We richten ons nu alleen nog maar op grote zonnevelden en windturbineparken. LijstvanderDoes volgt met grote interesses de ontwikkelingen van waterstofgas en kernfusie. Daar ligt de grote uitdaging en kunnen we ons landschap sparen.