Laatst hebben we een startsein gegeven voor de herijking van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Hierin gaan we kijken hoe we de openbare ruimte kunnen verbeteren. 

More...

De openbare ruimte is eigenlijk alles wat de gemeente moet onderhouden of vervangen. Dit is ook een van de weinige domeinen waarbij jij of ik gelijk ziet als er iets mis is. Om te voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt is de herijking nodig. Tijdens de herijking komen verschillende punten aan bod. Wij willen goeie communicatie met de inwoner, meer groen en biodiversiteit en het kunnen garanderen van het veiligheidsniveau onder andere inbrengen. Vorige week was al de eerste bijeenkomst waarin we met elkaar de ambities en verschillende thema’s bespraken over onze toekomstige aanpak van IBOR. Dit was een ophalende bijeenkomst. Wanneer de resultaten bekend worden en we verder zijn met de herijking, kunt u zeker weer wat van mij horen!

 

Door,

Stan Droogh

Raadslid