Toen LijstvanderDoes in april j.l. een notitie onder ogen kreeg van het College van Woerden over de renovatie van het Exercitieveld was er verbijstering.

In de notitie over het opknappen van het veld en de vervanging van de riolering en van zieke Kastanjebomen bleek het College voornemens om na het kappen van de zieke Kastanjes slechts de helft te laten terugkeren. De argumentatie hierbij was dat er wellicht binnen 6 a 10 jaar een parkeergarage onder het veld zou komen en daarbij waren de bomen overbodig.
Een parkeergarage vindt LvdD totaal overbodig en bomen weg past niet in ons groene denken. De seinen stonden op rood en LvdD heeft het onderwerp naar de Gemeenteraad gebracht om steun te verkrijgen voor een andere aanpak. Uiteindelijk resulteerde dit, afgelopen donderdag 4 juni, in een motie van LvdD ( opdracht aan het College) om geen rekening te houden met een parkeergarage en weer een dubbele rij bomen te herplanten aan weerszijden van het veld.
De motie werd met 29 van de 30 stemmen aangenomen. Wethouder Bolderdijk beloofde forse bomen terug te planten voor de bomen die het niet gaan redden.
Er blijven gelukkig nog wat van die mooie Kastanjes behouden op het gedeelte vanaf de Parijse brug tot aan het veld. Hier is de riolering al vervangen en hebben de bomen nog enige levensverwachting.
Nu nog kijken naar de goede soort bomen. Linden-en Notenbomen hebben onze voorkeur indien Kastanjes in verband met de heersende ziekte onhaalbaar zijn.
Jaap van der Does