In Zegveld is inmiddels begonnen met de bouw van woningen voor ouderen met en zonder zorg. De belangstelling hiervoor is erg groot. Ook oude Zegvelders kunnen in hun eigen dorp verhuizen naar geschiktere huisvesting, en zo woningen vrijmaken voor gezinnen. Goede zaak!!

More...