De woningnood is ook in Woerden hoog. Lijst van der Does onderneemt wederom actie en stelt artikel 42 vragen inzake langdurige leegstand woningen in de gemeente. 

More...

Al geruime tijd krijgt LijstvanderDoes signalen dat er diverse woningen gedurende langere tijd leegstaan in Woerden. Dat vinden wij een zorgelijke situatie en willen dat de gemeente alles op alles zet om de leegstand tegen te gaan. De woningnood is hoog, ook in Woerden! Maatregelen zijn ons inziens noodzakelijk. De gemeente Utrecht heeft aangekondigd de woningnood in de stad tegen te willen gaan door eigenaren die langdurig ( langer dan 6 maanden) een woning leeg laten staan, een boete op te leggen. Voor LijstvanderDoes was dit aanleiding zogenoemde artikel 42 vragen te stellen aan het college van Woerden immers ook in Woerden is de woningnood hoog en het is ons een doorn in het oog dat er diverse woningen in Woerden leegstaan, soms al gedurende vele jaren. Deze woningen worden dus aan het woningbestand onttrokken. Zo hebben we een drietal woningen in Zegveld en een woning in Harmelen onder de aandacht van het college gebracht.

Onze vragen zijn inmiddels door het college beantwoord.

De gemeente Woerden geeft aan geen instrumenten te hebben om bij langdurige leegstand bewoning te eisen, wel geven ze in de beantwoording aan dat de gemeente actief bezig is met het tegengaan van ongewenste leegstand. Per brief zijn de eigenaren benaderd over de situatie en worden ze uitgenodigd voor een gesprek. LijstvanderDoes is blij dat de gemeente er oog voor heeft, maar het is nog wat mager. Tijdens de behandeling van de woonvisie zullen we als LijstvanderDoes opnieuw aandringen om alle mogelijkheden om leegstand tegen te gaan te onderzoeken en hier concreet beleid op te formuleren.

 

In de bijlage treft u onze vragen en de antwoorden van het college aan.

 

Herma Verbeij en Stan Droogh , raadsleden Lijst van der Does Woerden