Het standpunt van LijstvanderDoes is duidelijk, Deze afgrijselijke ijzeren sprinkhanen (240 m hoog) niet toelaten in ons kleine landje. Naast fysieke bezwaren blijkt meer en meer dat dit een bodemloze subsidie put is.

Momenteel staat er 1100 windmolens op land als de taakstelling uit het Klimaatakkoord gevolgd wordt komen er 4500 windturbines bij. Er zal dan geen plekje in Nederland meer zijn dat nog een windturbine vrije horizon heeft. Dit is echt een schrikbeeld. Onze fysieke bezwaren richten zich enerzijds dus tegen de verloedering van ons landschap, dat toch al van alle kanten bedreigd wordt, tegen de bedreiging voor trekvogels, de bedreiging voor vlinders en insecten en tenslotte ook geluidsoverlast en slagschaduw zijn negatieve factoren. Om de lijst nog langer te maken worden de rotoren gemaakt van dubieuze grondstoffen die gewonnen worden in landen onder erbarmelijke werkomstandigheden en na gedane diensten zijn die rotoren niet te recyclen en komen er rotoren kerkhoven. Wat LijstvanderDoes betreft blijven we voorlopig nog gebruik maken van aardgas ( ook voor energiecentrales) , Aardgas uit de Noordzee is nog 30 jaar beschikbaar en heeft een hogere calorische waarde dan aardgas uit Groningen.Voor elektriciteit zijn zonnepanelen op huizen en kantoren absoluut aan te bevelen en recent las ik dat er zelfs muren komen met ingebouwde zonnepanelen. Voor de energie op de lange termijn moeten we ons richten op veilige kernfusiecentrales en ook Thorium centrales zijn in de ontwikkelingsfase, Tegen 2050 zal er voldoende schone energie zijn en waardoor we de fase van windturbines kunnen overslaan. Conclusie; Windturbines nee. Jaap van der Does