LijstvanderDoes heeft zijn zorgen geuit over de OZB-verhoging met dubbele cijfers.

More...

Vandaag verscheen een artikel van het AD ( zie link) waarin verschillende partijen kritiek hebben op de OZB-verhoging voor volgend jaar. Dit bedraagt 11%!  


Ook LijstvanderDoes heeft zijn zorgen geuit over de OZB-verhoging met dubbele cijfers. In de kadernota is er al een amendement van ons aangenomen die stelt dat in de jaren 2025-2027 de OZB alleen met de indexatie (= inflatie) cijfer verhoogd mag worden. Voor 2024 geldt het indexatiecijfer + 3% extra verhogen vanwege eerder gemaakte afspraken van de strategische heroriëntatie. Een forse verbetering ten opzichte van de jaren ervoor waarbij de OZB naast indexatie ook extra werd verhoogd.  


Toch, nu de exacte verhoging bekend is en het dubbele cijfers bedragen, zijn we opnieuw gaan nadenken over de voorgestelde OZB-verhoging. En het is niet alleen dit jaar. Ook vorig jaar werd er een verhoging met dubbele cijfers voorgesteld: 12.2% in totaal. Dat is toen teruggedraaid naar 9.2% met steun van LijstvanderDoes.  


Tijdens de commissie vergadering afgelopen maandag hebben we de wethouder op de dubbele cijfers aangesproken en gevraagd of hij in de toekomst gaat proberen om onder de dubbele verhogingen te blijven. Dat is toegezegd en zien we als een verbetering. Maar dat verandert niks aan dit jaar. Daarom zijn we op dit moment aan het kijken of we de OZB-verhoging lager kunnen laten uitvallen.  

 

Door:

Stan Droogh

raadslid LijstvanderDoes 


Link naar het artikel in het AD: