Afgelopen donderdag is de voorgestelde OZB-verhoging van 2024 met 1.5% verlaagd door een amendement wat we hebben ingediend en is aangenomen! 

More...

Eerder hebben we aangegeven te willen kijken naar OZB-verlagingen. Dit volgt ook uit ons verkiezingsprogramma waarin staat dat we een OZB-verhoging altijd als laatste mogelijkheid zien om te komen tot een sluitende begroting en dus niet als eerste optie.
Binnen onze financiën zagen we de mogelijkheid om de OZB-verhoging met 1.5% structureel te verlagen. Samen met het CDA hebben we hiervoor een voorstel ingediend en die heeft het gehaald! Dat vinden we erg prettig. Zo willen we laten zien ook oog te hebben voor de financiële positie van de inwoner.
Daarnaast is er in juli ook een voorstel van ons aangenomen waarin het college de OZB-percentage alleen met de inflatiecorrectie mag verhogen in de jaren 2025 tot en met 2027. De afgelopen jaren hebben we namelijk gezien dat de OZB naast het inflatiecijfer ook nog extra is verhoogd. Met dit amendement hopen we dat te beperken en de lasten van de eigen inwoner dus iets te kunnen verlichten.


Door:
Stan Droogh

Raadslid LijstvanderDoes