Persbericht

Op donderdag 26 januari 2023 heeft de Raad van Woerden vergaderd over een Raadsvoorstel om de beste plek in Woerden te kiezen voor het eventueel realiseren van windturbines. LijstvanderDoes heeft tegen dit voorstel gestemd. 

More...

Waarom hebben wij tegen gestemd? Dat hebben wij gedaan omdat voor deze keuze door het college niet de juiste criteria zijn gebruikt. Afgesproken was dat bij het bepalen van de plek waar deze turbines mogelijk zouden kunnen komen een aantal criteria zou worden gewogen zoals daar zijn, 

  • Gezondheidsaspecten (meer dan alleen de afstand)
  • Inpassing in het landschap
  • Energienetwerk
  • Draagvlak (als resultaat van participatie)
  • Exploitatie en realisatie
  • De Rijksafstandsnorm
  • RIVM onderzoek naar gezondheid
  • PlanMER 

Aangezien het college hier niet aan voldaan heeft, en ook omdat wij überhaupt tegen turbines zijn, hebben wij tegen dit voorstel gestemd. 

Wij willen dat er door het college wordt ingezet op een fatsoenlijk participatieproces met de inwoners waarbij ook het Dorpsplatform Harmelen mee wordt genomen. Ook willen wij brede aandacht voor alle gezondheidsaspecten met betrekking tot windturbines, dat oog is voor voldoende draagvlak onder de bevolking en dat ook de nog vast te stellen Rijksafstandsnorm wordt meegenomen. Ook zal het college nog moeten zorgen voor een planMER.  

Kortom wij willen dus dat zorgvuldigheid voor haastige spoed gaat. Het spreekwoord zegt niet voor niets: Haastige spoed is zelden goed!

Tot slot, afgelopen dagen gingen er diverse geruchten rond dat LvdD uit de coalitie zou stappen, dat is echter niet het geval. We zijn er als fractie nog steeds van overtuigd dat we in de coalitie meer kunnen betekenen voor onze kiezers dan daarbuiten!