De oude Minkema school staat al heel veel jaren leeg, er zitten studenten in voor anti-kraak en op de begane vloer is een creatieve club met ateliers. 

More...

Een aantal jaar geleden is er een tender (soort veiling) onder inschrijvende ondernemers gehouden voor plannen voor dit gebouw.  Dat is toen niet gelukt, omdat de gemeente er teveel geld voor wilde hebben.

Eén van de ondernemers die toen heeft mee-getenderd , heeft inmiddels de plannen uitgebreid en aangepast. Er ligt inmiddels een heel pakket met tekeningen en plannen klaar. Deze partij wil de oude school in ere herstellen en renoveren en als extra ruimte gebruiken voor meerdere doeleinden, o.a. voor creativiteit en zorg voor heel Woerden. Eromheen wordt dan een 3 laags nieuwbouw appartementencomplex gemaakt voor ouderen met en zonder een zorgbehoefte. Hier is in Woerden veel behoefte aan, er staan al jaren meer dan 300 mensen voor op de wachtlijst.

LvdD wil graag dat deze plannen gerealiseerd worden en dat dit gebouw en het wonen met en zonder zorg voor ouderen gerealiseerd gaan worden.  De ondernemer heeft al kontakt gehad met de omwonenden en die zijn enthousiast. Als er groen licht komt van de gemeente dan kan deze ondernemer heel snel gaan beginnen met de restauratie en de bouw…..

Door:

Lenie van Leeuwen

Fractievoorzitter Lijst van der Does