Bron: https://www.politie.nl

Lijst van der Does stelt vragen over de afwezigheid van de wijkagent in Woerden.

More...

Ons fractielid Jaap van der Does heeft bij de portefeuillehouder Veiligheid (Burgemeester Molkenboer) opnieuw de afwezigheid van de wijkagent in zijn wijk aan de orde gesteld. Tijdens een commissievergadering over veiligheid hield hij een pleidooi voor meer fysieke aanwezigheid van een wijkagent in zijn of haar wijk. Op papier heeft Woerden recht op 10 wijkagenten, namelijk 1 op 5000 inwoners. De realiteit is dat de wijkagent zelden op straat aanwezig is. Uiteraard werkt hij ook achter de schermen maar zichtbaarheid en aanspreekbaarheid zijn essentieel voor een goede uitoefening van het wijkwerk. De politie en zeker de wijkagent hoort in de nerven van de samenleving te opereren. Om dit gedeeltelijk te ondervangen stelde van der Does voor om een wekelijks spreekuur van de wijkagent in te stellen in iedere wijk. De Burgemeester wilde hier wel in meegaan en gaat met de politie bespreken om dit als proef in te voeren in de wijk Schilderskwartier. Al met al een flinke stap voorwaarts om de wijkagent weer een gezicht te geven en de inwoners een laagdrempelige plek aan te bieden om van gedachten te wisselen met de agent om eigen of wijkproblemen te bespreken en wellicht belangrijke informatie kan doorgeven over gebeurtenissen in de wijk of daarbuiten.


door:

Jaap van der Does

fractielid Lijst van der Does