LvdD 10 jaar jubileum

Op 13 september 2023 bestaat LijstvanderDoes 10 jaar. Op deze datum werd 10 jaar eerder bij notaris van Solkema in Harmelen de lokale partij LijstvanderDoes opgericht. Hierbij aanwezig waren Chris van Iersel en Jaap van der Does als oprichters van deze partij.

More...

Beiden hadden al enige ervaring in de plaatselijke politiek maar voelden de behoefte om lokale politiek te gaan bedrijven. Een politiek van dicht bij de burger staan en zonder gebonden te zijn aan wat voor achtergrond dan ook en zonder politieke bemoeienis van een partij uit Den Haag. Niet links of rechts maar gewoon kijken wat goed is voor de inwoner en de gemeente. Deze opvattingen en ideeën vielen goed bij de inwoners van Woerden want in 10 jaar tijd is LijstvanderDoes gegroeid naar 5 zetels en zijn ze de tweede partij in Woerden. Sinds 2018 maakt LijstvanderDoes deel uit van de coalitie en doen ze hun best om haar ideeën en wensen te realiseren. LijstvanderDoes gelooft oprecht in lokale politiek en meent dat lokale politiek de norm wordt.


Enkele Belangrijke uitgangspunten van LijstvanderDoes zijn; zuinig omgaan met gemeenschapsgeld, goed omgaan met onze groene omgeving, blijven strijden voor minimaal een Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), duurzaamheid op een verantwoorde manier, geen klimaat drammerij maar klimaatrealisme. 270 meter hoge Windturbines zijn absoluut onaanvaardbaar. Met zonnepanelen redden we het ook en snel de nieuwe veilige kerncentrales omarmen. Echte vluchtelingen zijn welkom maar economische vluchtelingen weren. Statushouders geen voorrang geven bij woningtoewijzing. Ook moet de wijkagent weer zichtbaar worden in de wijk.


Woensdag 13 september viert LijstvanderDoes haar jubileum met een feestavond voor haar leden en op zaterdag 16 september a.s. is LijstvanderDoes van 11-16 uur met een kraam aanwezig op de streekmarkt van Woerden. LijstvanderDoes hoopt veel inwoners te ontmoeten waar ze mee in gesprek kan gaan. LijstvanderDoes gaat ook inventariseren wat de inwoners als grootste ergernis in Woerden ervaren, maar uiteraard ook wat goed gaat. Voorts kan de bezoeker een ijsje met het team eten of een appeltje eten. Voor de voorjaarstuin deelt LijstvanderDoes bloembollen uit. En uiteraard krijgt de bezoeker de nieuwste flyer mee. En het plaatselijke muzikale duo De Bluesjes luistert de dag op met populaire muziek. Kortom een feestelijke dag waarin ontmoetingen met inwoners centraal staan.


U wordt van harte uitgenodigd even langs te komen.
Jaap van der Does en Lenie van Leeuwen

Flyer, zoals uitgedeeld op zaterdag 16 september. Klik op de afbeelding om hem zelf te downloaden en in te zien.