De raadsvergadering van donderdag 15 juli ging over het afwegingskader grootschalige opwekking van energie in de gemeente Woerden.

Het grootste struikelblok blijkt de vraag: “ komen er wel of niet grote windturbines in Woerden? “ In de tijd voor de vergadering blijkt al snel dat er grote verdeeldheid is tussen de partijen.

De hoek van PW, D66, CU/SGP en Sterk Woerden (12 zetels) zijn voor het plaatsen van de turbines en de andere partijen zoals LvdD, VVD, IB, WvD en WeDo  (12 zetels) zijn tegen het plaatsen van turbines, en dat niet alleen omdat ze niet mooi zijn en het landschap verpesten, maar vooral omdat de gezondheidsrisico’s voor mens en dier onvoldoende onderzocht zijn. Het CDA is in de voorafgaande tijd onduidelijk en heeft vorig jaar zelfs verdeeld gestemd over de vraag wel/geen windturbines!

Ook de bewoners van Reijerscop in Harmelen hebben zich met diverse ludieke acties in de discussie gemengd en geven duidelijk aan dat het overgrote deel van de bevolking de turbines niet ziet zitten. Van de 52 huishoudens op Reijerscop zijn er 46 tegen, 5 weten het niet en slechts 1 is voor. Dan kun je toch wel zeggen dat het draagvlak bij de bevolking op de aangegeven locatie ontbreekt!

En dan wordt het donderdag 15 juli de raadsvergadering die duidelijkheid moest brengen. Echter de vergadering vergroot  jammer genoeg de onduidelijkheid. Het CDA heeft gemeend een voorstel te moeten maken waarin de beslissing over de mogelijke locatie van deze turbines uitgesteld wordt tot na de verkiezingen, en windturbines wil men niet uit het voorstel halen totdat de gezondheidsrisico’s voor mens en dier duidelijk zijn. In het CDA voorstel staat dat niet alleen Reijerscop een mogelijkheid voor plaatsing van turbines  is, maar ook dat de polder Barwoutswaarder langs de A12 in aanmerking komt.  Voor alle duidelijkheid polder Barwoutswaarder is een polder die naast de woonwijk Molenvliet ligt en midden in het Groene Hart.

Voor de inwoners van Reijerscop en nu ook voor Molenvliet betekent dit een onzekere periode die nog een hele tijd (tot eind 2022) gaat duren. De voorstemmers laten Woerden zakken!!

Het goede nieuws is echter wel, dat de inwoners volgend jaar in maart weten wat ze moeten kiezen als ze geenwindturbines willen!!

Gelukkig is onze motie Zonnelint met geluidsscherm/wal langs de A12 met algemene stemmen aangenomen. Door deze motie moet het college van B&W een onderzoek starten om samen met Rijkswaterstaat een lint van zonnepanelen langs en tussen de rijbanen van de A12 te realiseren. En die panelen moeten bij voorkeur komen op een geluidswal/scherm zodat de inwoners van Woerden ook minder last krijgen van fijnstof en lawaai van de  A12. Het idee voor deze motie hebben wij gekregen van Veenendaal. Daar hebben ze uitgerekend dat het aanleggen van een zonnelint langs de A12 over 40 km net zoveel energie opwekt als 8 windturbines! Laat dat bij Woerden iets minder zijn omdat wij over ongeveer 25 km langs de A12 liggen, maar dan nog hebben wij die ijzeren sprinkhanen/vogelmoordenaars helemaal niet nodig om voldoende groene energie op te wekken!!

Zoals duidelijk op bovenstaande foto te zien is zijn 19 stemmers van CDA, PW, CU/SGP, Sterk Woerden en D66 VOOR plaatsing windturbines in Woerden (groene vakjes)

En de 12 rode stemmers van LvdD, VVD, Inwonersbelangen, Woerden vóór democratie en TEGEN plaatsing van windturbines!!