Onze nummer 4 - Herma Verbeij stipt de onveiligheid van fietsers van en naar school en de verkeersdrukte op Haanwijk in Harmelen aan en heeft hier een oplossing voor: een nieuwe aansluiting op de rondweg

More...