Het voornemen van dit College om de realisatie van de Rembrandtbrug te schrappen is een stevig voornemen maar wel een voornemen waar LijstvanderDoes achter staat. Het is een moeilijke afweging maar besturen is niet altijd gemakkelijk en …Een bekend gezegde luidt “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

More...

Waarom kan LijstvanderDoes zich vinden in dit voorstel? Sinds het besluit om de Rembrandtbrug aan te leggen zijn een viertal omstandigheden aanmerkelijk gewijzigd waardoor LvdD tot deze noodzakelijke doch trieste keuze komt.


  1. Kosten brug: LvdD had steeds grotere moeite met de oplopende kosten van deze brug. Het prijskaartje werd steeds forser en de financiële aannames werden steeds minder rooskleurig.
  2. Verkeer aan de Oostkant van Woerden. De verkeersproblematiek aan de oostkant van Woerden is de laatste jaren enorm toegenomen. Veelvuldig is het tot laat in de middag vrijwel niet meer mogelijk om vanuit Harmelen en Kamerik naar het centrum van Woerden te rijden. Lange files op de Oudelandseweg, de Utrechtsestraatweg en de Steinhagenseweg verhinderen dit en een half uur in een file staan is meer regel dan uitzondering. Voor hulpdiensten is dit ook een groot probleem en LvdD ziet dit met lede ogen aan. Om dit in de nabije toekomst te verbeteren is geld nodig, veel geld… Dan is het verstandig om gemeenschapsgeld voor de meest dringende zaken te gebruiken.
  3. Minder verkeer op Rietveld. De ingebruikname van de Burgemeester van Zwietenweg heeft positieve gevolgen gehad voor het verkeer op Rietveld. Was het vroeger gebruikelijk dat bij een ongeval op de A12 veel verkeer richting Utrecht de snelweg verliet en naar Woerden kwam via Rietveld. Nu zie je dat de Burgemeester van Zwietenweg (randweg zuid) dit sluipverkeer verwerkt en ook in de ochtend en avondspits is dit een veel gebruikte weg geworden. Dit betekent ook aanmerkelijk minder verkeer over de Rembrandtlaan en de Jozef Israellaan in Woerden. Dit is een pleister op de wonde voor de bewoners van Woerden west.
  4. Financiën algemeen: De Centrale overheid gaat sterk bezuinigen waardoor Woerden vanaf 2025 minder uitgekeerd krijgt dan was voorzien. 90 % van onze inkomsten krijgen wij van de Centrale Overheid en de andere 10 % komt via de OZB en Leges binnen. Deze reductie van inkomsten noopt tot forse ingrepen waaronder het schrappen van de Rembrandtbrug.

Op grond van bovenstaande ontwikkelingen heeft het College gemeend de Rembrandtbrug te moeten schrappen. Het is een zwaar en moeilijk besluit. Toch is het ook een fier besluit. Net als in een normale woongemeenschap is het zo dat je regelmatig indringend naar je financiële situatie moet kijken en keuzes moet maken. En om de OZB hiervoor te verhogen is een brug te ver. En om nog een spreekwoord te gebruiken “Je moet de tering naar de nering zetten.” Het is voor LijstvanderDoes een forse tegenvaller. Jarenlang hebben wij gepleit voor een brug en Westelijke randweg aan Rietveld, maar daarvoor was geen politieke meerderheid te krijgen. De Rembrandtbrug was voor LvdD vanaf het begin een second best oplossing en kan nu ook niet doorgaan. Zeer triest.

Dit alles zorgt ervoor dat het voornemen van het College om de Rembrandtbrug te schrappen op de goedkeuring van LijstvanderDoes kan rekenen.


Link naar persbericht.