Op 16 maart 2022 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. De Campagnecommissie is inmiddels op stoom gekomen en vergadert iedere twee weken. 

More...

Er zijn reeds contracten gesloten voor Bill Boards langs de invalswegen in Woerden en andere gebruikelijke acties zijn in gang gezet. Zo kunnen we gebruik maken van een Caravan tijdens de campagne en zullen de nodige flyers verspreid worden. Gebruik maken van de sociale media is zeer belangrijk en met behulp van een deskundige is een begin gemaakt met het vervaardigen van korte filmpjes voor plaatsing op facebook, twitter, youtube en Instagram. Kortom een uitdagende periode waarin veel geregeld moet worden. De eerste publieksactie is het verspreiden van een flyer in kernen en wijken waarin wordt geattendeerd op de beslissing van de gemeenteraad van 15 juli j.l. om zoekgebieden aan te wijzen voor plaatsing van 240 meter  hoge Windturbines. Daar zullen we de bewoners in de aangrenzende wijken en kernen duidelijk op wijzen zodat ze bij hun stemgedrag rekening kunnen houden op wie ze gaan stemmen. Met andere woorden welke partijen hier voor of tegen zijn.

Jaap van der Does