De gemeente Woerden gaat meer samenwerken met de verschillende organisaties en grondeigenaren in de binnenstad. Dit gaan ze doen door middel van een stichting. Om hier meer richting aan te geven dan simpelweg het verbeteren van de binnenstad hebben we samen met de VVD een amendement opgesteld waarin vijf uitgangspunten staan voor de toekomstige stichting.

More...

  1.  Winkels concentreren met zo min mogelijk onderbrekingen in het winkelfront binnen de singel van Woerden;
  2. Creëren en ruimte geven aan een diversiteit van functies en daarmee het versterken van de belevingswaarde voor bezoekers;
  3. Stimuleren, beter positioneren en vergroten van het horeca-aanbod;
  4. Transformeren: om de leefbaarheid en de dynamiek in de binnenstad te vergroten worden, waar passend, leegstaande panden getransformeerd naar wonen;
  5. Cultuur: zicht- en tastbaar maken van het rijke verleden van de binnenstad.

Ook heeft wethouder Vierstra aangegeven de betaalbaarheid van parkeren te willen bespreken. Hier zijn we erg blij mee want zo kunnen we kijken of een vorm van een uur gratis parkeren terug kan komen. 

Als laatst komt er een apart voorstel naar de raad waarin we aangeven hoe we de binnenstad willen zien. Hierin kunnen we onze wensen exact aangeven, maar we kunnen ook zeggen wat we niet willen in de binnenstad. 

Het amendement is aangenomen door een meerderheid van de raad. Die wordt geïnformeerd op moment dat de stichting is opgericht. 

Samenvattend, zo komt er meer en betere communicatie met de ondernemers en organisaties in de binnenstad. Maar u kunt van ons ook verwachten dat we de samenwerking met grondeigenaren buiten de binnenstad blijven aanhalen, zoals de ondernemers in het centrum van Harmelen. Dit moet ook goed blijven lopen. 

Door Stan Droogh,

LijstvanderDoes


Link naar het aangenomen amendement: Klik hier