De fracties van LijstvanderDoes en de VVD gaan in de Gemeenteraad van 18 april a.s. een motie ( dringend verzoek aan het College) indienen om de ongelijkheid bij de toewijzing van sociale huurwoningen recht te trekken.

More...

De motie draagt de naam “Ook zicht op meer kansen voor Woerdens woningzoekenden

Nu is het zo dat Statushouders (asielzoekers met een vergunning om in Nederland te blijven) voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dit komt onrechtvaardig over en dat is ook zo vinden wij. Dit kan betekenen dat plaatsgenoten die soms langer dan 10 jaar ingeschreven staan steeds gepasseerd worden. Beide partijen vinden dat deze ongelijkheid binnen 3 jaar afgebouwd moet worden en dat er vanaf 2027  meer woningen voor Woerdense woningzoekenden beschikbaar komen.  Wij zien mogelijkheden voor de huisvesting van Statushouders in nette sobere woningen in afwachting van een definitieve  huurwoning. Dit kunnen flexwoningen zijn of containerwoningen zijn  , maar ook een groot pand dat geschikt wordt gemaakt voor een aantal Statushouders., zoals nu de Oekraïners gehuisvest worden  aan de Bleek. De huidige toewijzing geeft veel ongenoegen bij Woerdense woningzoekenden, tast het draagvlak voor integratie van vluchtelingen aan en creëert een onnodig negativisme ten opzichte van Vluchtelingen/Statushouders.

 

Jaap van der Does  

fractie LijstvanderDoes