LijstvanderDoes heeft onlangs weer het idee geopperd om het 2e uur parkeren in de ondergrondse garages gratis te maken.

More...

Er is reeds een proef geweest met het 1e gratis waarvan de resultaten positief waren. Om de binnenstad weer een oppepper te geven zijn wat impulsen nodig waarvan dit er een is. De keuze voor het 2e uur is mede afkomstig van de ondernemers en de gedachte hierachter is dat bezoekers dan langer in de binnenstad zullen verblijven. De concurrentie positie van de binnenstad heeft dit nodig want parkeren bij winkelcentra in de wijken is gratis. Naast deze impuls voor de binnenstad is er meer nodig om de vitaliteit te versterken. Ook de huidige parkeerregels zijn dermate onduidelijk en onvriendelijk zodat vereenvoudiging noodzakelijk is. Ook dit heeft LijstvanderDoes weer aan de orde gesteld.

Door:

Jaap van der Does

Fractielid Lijst van der Does