De fractie van LijstvanderDoes heeft onlangs vragen gesteld aan het College over het verlenen van een vergunnin om een reclamezuil te plaatsen nabij de kruising Hollandbaan- Polderbaan. 

More...

Naast de bezwaren van omwonenden over lichtoverlast e.d vindt LijstvanderDoes het ook niet wenselijk om in woonwijken Reclamezuilen te gaan plaatsen. Als dat zo nodig moet dan maar op de in-en uitvalswegen en niet bij woonwijken. Het College heeft goed geluisterd want de voorgenomen plaatsing gaat niet door en er wordt nu een locatie gezocht buiten de woonwijken.