In Utrecht is gekozen voor een systeem van betaald parkeren in de gehele stad. Dat betekend dat alle bewoners  een parkeervergunning kunnen/moeten  kopen en dat er nergens meer vrij parkeren is. Dit is een rigoureuze maatregel waar LijstvanderDoes en enkele andere fracties geen voorstander van zijn.

More...

LvdD vindt dit een soort van autootje pesten en daar moeten we in Woerden ver van weg blijven. Onlangs werd door het College aan de Gemeenteraad gevraagd om een soortgelijke maatregel in te voeren in de zogenaamde schilwijken in Woerden. Dit zijn wijken rondom het centrum waar hier en daar sprake is van een verhoogde parkeerdruk. In de Bomen-en Bloemenbuurt lijdt dit soms tot een moeilijke situatie voor de hulpdiensten. LijstvanderDoes en anderen onderkennen dit maar zien geen oplossing in een rigoureus vergunningenstelsel dat geen parkeerplaats meer oplevert, doch vooral veel bureaucratie. Een amendement van Het CDA en LijstvanderDoes ondersteund  door de fractie van de VVD, Sterk Woerden en Inwonersbelangen heeft voorkomen dat we ook in Woerden die kant op gaan. Als alternatief is een motie( dringend verzoek aan het College)  van de VVD, ondersteunt door het CDA, LijstvanderDoes en Inwonersbelangen aangenomen waarin het College wordt verzocht de knelpunten in de Bomen-en Bloemenbuurt in kaart te brengen en maatwerk uit te voeren. De motie heeft de titel Geef hulpdiensten de ruimte en beoogt onderzoek te doen naar de knelpunten die de hulpdiensten belemmeren hun werk goed te doen. Kortom ideeën aandragen waardoor hulpdiensten niet belemmerd worden . Dus eerst maar eens goed onderzoek doen alvorens een parkeerregime in te voeren dat iedere autobezitter op kosten jaagt en weinig of niets oplost.


Door:

Jaap van der Does

LijstvanderDoes