Uitleg inzake Artikel 42 vragen:


Schriftelijke Vragen aan College: Artikel 42 van het Reglement van Orde


Elk raadslid heeft het recht schriftelijke vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders, zoals vastgelegd in artikel 42 van het Reglement van Orde van de raad. Deze regelgeving bepaalt de procedure voor het indienen en beantwoorden van vragen, met als doel transparantie en verantwoordingsplicht te waarborgen. Artikel 42 geeft raadsleden de mogelijkheid diepgaand inzicht te verkrijgen in lokale kwesties, waardoor zij actief kunnen bijdragen aan een open en democratisch lokaal bestuur. Het vergroot de de betrokkenheid van de inwoners bij het politieke proces!

DOE MEE

VOLG ONS

Naast onze website en live ontmoetingen, kan je ons ook volgen op diverse social media, zoals Facebook en Instagram 

STEUN ONS

Ook jij kan de ontwikkelingen in jouw gemeente beïnvloeden. Van kleine ondersteuning tot actief lidmaatschap, iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld

WORD LID

Wil je lid worden van onze partij? Dat kan! Een lidmaatschap van LijstvanderDoes kost slechts 12,50 Euro per jaar

Enter your text here...

Enter your text here...