Op 29 februari 2024 zijn de onderstaande art. 42 vragen ingediend bij het college door Monique Verheijen, raadslid LvdD

More...

Beste Wethouder, 

Gisteren ontving ik, als inwoner van Harmelen, de folder met een tijdslijn Windenergie in Reijerscop. Hierin ook een Agenda voor het windturbine bezoek op zaterdag 2 maart bij twee Windparken en de thema-avond woensdag 6 maart in het H2O. 

Heel fijn dat hier een folder voor gemaakt is, dat schept duidelijkheid voor de inwoners en is een goede manier om de inwoners te informeren. Wat mij echter hogelijk verbaasd is dat deze uitnodiging pas op 28 februari bij mij in de bus is gevallen, terwijl de deadline voor opgave van deelneming op 24 februari verstreken is. 

Dit is dus té kort dag voor de bewoners om zich op te geven voor deelname. 

Daarom heeft LijstvanderDoes de volgende vragen: 

1. Waarom zijn de inwoners van Harmelen zo laat geïnformeerd? 

2. Kunnen inwoners zich ondanks verstrijken van de deadline nog steeds opgeven voor deelname aan 2 maart (bezoek windturbineparken)? 

3. Kunnen inwoners zich nog steeds opgeven voor de avond van 6 maart (thema-avond in H2O)? 

4. Hoe staat het met het onderzoek naar de gezondheid van inwoners die bij een hoge (meer den 200 meter) turbine wonen? 


Vriendelijke groet, 

Monique Verheyen 

Raadslid LijstvanderDoes 

Zoals u gewend bent, houden wij u via dit medium op de hoogte.