Op 1 juli 2019 heeft LijstvanderDoes vragen gesteld over een veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving. 

More...

Aanleiding: Bericht in het AD van 1 april 2023 over een doodgereden otter in Noorden. 

Inleiding: 

Op 1 juli 2019 heeft LijstvanderDoes vragen gesteld over een veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving. 

Het college heeft die vragen 23 juli 2019 beantwoord in de RIB 19R.00610. 

In het artikel van 1 april van het AD staat dat Natuurmonumenten binnenkort een gesprek heeft met wethouder Ad de Regt om te praten over een veiliger otterpassage in de Milandweg. 

Er zal worden gekeken naar praktische mogelijkheden en de kosten aldus de woordvoerder 

Van de Regt. 

LijstvanderDoes is daar wel enigszins verbaasd over waarom het allemaal zo lang duurt. 

In een artikel van11 mei 2020 in het AD staat over dit onderwerp dat een woordvoerster van de gemeente vertelt dat momenteel een actieplan wordt uitgewerkt en tegen de zomer hoopt de gemeente alles op een rijtje te hebben en knopen door te hakken. 

Zoals hierboven al is genoemd zijn de gestelde vragen van 23 juli 2019 beantwoord in de RIB. 

Een verkorte samenvatting van de antwoorden. 

Op vraag 3: er wordt gewerkt aan een Ecologisch Actieplan en daarmee wil het college in 2020 de gewenste maatregelen voor alle soorten, waaronder ook de otter inzichtelijk maken. 

Op vraag 4: om mee te gaan met deze ontwikkelingen laat het college de otter wel als doelsoort opnemen in het Ecologisch Actieplan. 

Maatregelen voor de otter worden daarmee inzichtelijk gemaakt en bij mogelijke uitvoering afgestemd met Natuurmonumenten. 

Op vraag 5: n.a.v. de ontwikkeling van het Ecologisch Actieplan is het college voornemens om uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 met voorstellen te komen om het leefgebied van alle doelsoorten te verbeteren. 

Gedeeltelijk kunnen de maatregelen direct worden uitgevoerd als die binnen de huidige begroting zijn opgenomen. 

LijstvanderDoes heeft hierover de volgende vragen: 

1. Waarom duurt het zo lang voordat het college met voorstellen komt om het leefgebied van alle doelsoorten te verbeteren? 

2. Wanneer denkt het college nu met voorstellen te komen en daadwerkelijk knopen te gaan doorhakken om het leefgebied van de otter en andere doelsoorten te gaan verbeteren? 

3. Aan welke maatregelen wordt dan gedacht? 


Chris van Iersel 

LijstvanderDoes 


Link naar artikel