De gemeente Utrecht heeft aangekondigd de woningnood in de stad te willen gaan aanpakken door

eigenaren die een woning langdurig laten leeg staan, een boete op te leggen.1 Dit betreft dan woningen

die langer dan 6 maanden leeg staan. Ook in Woerden is het ons opgevallen dat er meerdere woningen

al langere tijd leeg staan.

More...

Algemene vragen

1. Is het college op de hoogte van de bovengenoemde ontwikkelingen in Utrecht?

(Zo ja, bent u voornemens om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken?)

2. Heeft de gemeente op dit moment instrumenten om bij langdurige leegstand bewoning te

eisen?

3. Hoe groot is de leegstand van woningen in de gemeente onderverdeeld in de particuliere en

collectieve sector?

4. Wat is het aandeel van het getal bij vraag 3 dat onbedoeld al langer dan 6 maanden leegstaat?

5. Bestaat ‘bedoelde’ leegstaand ook? Zo ja, wat houdt dit in?

6. Welke middelen gebruikt het college op dit moment om leegstand zo veel mogelijk terug te

dringen? Wordt hier ook met een tijdslimiet gewerkt?

7. Ziet het college kansen in het beleid om onbedoelde leegstand terug te dringen naar een

tijdsduur van 6 maanden?

Daarnaast willen we dieper ingaan op leegstaand aan twee specifieke locaties: De Molenweg 26-30 in

Zegveld en de Ambachtsherenlaan 41 in Harmelen

Molenweg 26-30.

2

Een aantal maanden geleden hebben we te horen gekregen dat de woningen aan de Molenweg

onbewoonbaar zijn. In de tussentijd loopt er een onderzoek onder leiding van Cazas Wonen om te kijken

welke oplossingen er mogelijk zijn. Echter hebben we recentelijk gehoord dat de woningen al een aantal

jaren langer leegstaan. In de tussentijd lijkt er weinig duidelijk te worden en krijgen we geen updates

over de situatie. Daarnaast lijken de woningen vergeten te zijn. De woningen lijken een stuk minder

onderhouden dan andere woningen in dezelfde straat en de achtertuinen zijn verwilderd. Vandaar de

volgende vragen:

8. Is het college bekend met de leegstand op Molenweg 26-30?

9. Wat is op dit moment de situatie voor de drie genoemde woningen aan de Molenweg?2

10. Hoelang zijn de drie woningen al onbewoonbaar?

11. Is het college bereid om contact te zoeken met Cazas Wonen om aan te dringen op een

oplossing en daarin mee te denken?

12. Kunnen de resultaten van het onderzoek zo spoedig mogelijk teruggekoppeld worden naar de

gemeenteraad?

Ambachtsherenlaan 41

Op de Ambachtsherenlaan in Harmelen staat al gedurende vele jaren een woning (nagenoeg) leeg. De

ramen zijn grotendeels dicht getimmerd en het lijkt onbewoond.

13. Is het college op de hoogte van deze situatie?


Herma Verbeij en Stan Droogh,

LijstvanderDoes


Link naar artikel