Bloeiende bermen

LijstvanderDoes is een partij met een groen hart. Wij hebben dan ook een imker in onze gelederen. 

Bloemrijke bermen in zowel het buitengebied als in de stedelijke omgeving zijn van groot belang voor flora en fauna. Bermen verbinden groengebieden met elkaar en zijn bovendien een vlucht- en voederplaats voor dieren. Zo vormen bloemrijke bermen de snelweg voor insecten.

 

Het nietsontziend verwijderen van struik en plant in bermen moet stoppen. Door de bermen in te zaaien met alleen gras wordt de berm een groene woestijn in plaats van een geurig en kleurig lint door de gemeente.

 

Ecologisch bermbeheer verschraalt de grond waardoor bloemen en kruiden een kans krijgen. Die trekken bijen, hommels en vlinders aan.

 

Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur.

Zij zijn belangrijk en onmisbaar voor het bestuiven van wilde planten maar vooral ook van tuinbouwgewassen.

Zonder de bij sterven wij! (Einstein)

 

LijstvanderDoes vindt dat de gemeente Woerden behalve de hoofdstad van het Groene Hart  ook de Bijenhoofdstad van het Groene Hart moet worden.

 

Samen met de stadsecoloog moet Woerden een groenbeleid ontwikkelen met specifieke bloemen en struiken voor bijen om zo te zorgen voor een voldoende gevarieerd aanbod van nectar en stuifmeel. Er moeten het hele jaar door voldoende bloeiende planten zijn van het vroege voorjaar tot de herfst.

Woerden moet zorgen voor bloemrijke linten door de stad als verbinding tussen parken onderling en het buitengebied. Daarbij past een bijenvriendelijk maaibeleid om de bloemen in de berm te ontzien.

Insecticiden en gif zijn absoluut verboden.

 

Verder wil LijstvanderDoes het planten van boomsoorten die geschikt zijn voor bestuivende insecten bevorderen,

 

Wij stimuleren groene daken als mini-natuurgebiedjes in de gemeente.

 

LijstvanderDoes zou graag zien dat braakliggende terreinen die nog niet bebouwd worden, ingezaaid worden met een bloemenmengsel voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten.

Een stadsecoloog zou hierbij goede raad kunnen verschaffen.

 

Ecologisch natuurbeheer dient opgenomen te worden in het gemeentelijk groenstructuurplan.