Artikel 42 vragen, gesteld door LijstvanderDoes.

Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen

Afgelopen vrijdag, 24 november 2023, zijn we tijdens een werkbezoek aan Huize Gaza in Harmelen geïnformeerd over de situatie en de stand van zaken betreffende de bouw van nieuwe appartementen voor bewoners die intramurale zorg behoeven en de renovatie van de 17 aanleunwoningen.  Continue Reading

Schriftelijke vragen voortgang Hof van Harmelen

Op 23 februari 2023 is het bestemmingsplan “Hof van Harmelen” door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal inwoners heeft daarna bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Een van de bezwaren heeft betrekking op de in het bestemmingsplan opgenomen 4 eilandjes in het water tussen het “Hof van Harmelen” en de Meerkoet (Harmelen Noord).  Continue Reading

Woningleegstand met een maximum van 6 maanden

De gemeente Utrecht heeft aangekondigd de woningnood in de stad te willen gaan aanpakken door eigenaren die een woning langdurig laten leeg staan, een boete op te leggen.1 Dit betreft dan woningen die langer dan 6 maanden leeg staan. Ook in Woerden is het ons opgevallen dat er meerdere woningen al langere tijd leeg staan. Continue Reading