Huizen voor iedereen


De Provincie heeft de huidig rode contouren ( bebouwings-lijnen ) rondom de kernen vastgesteld. Deze rode contouren zijn leidend in het bescherming bieden aan de groene buitengebieden.  Binnen deze contouren zijn er volop bouwmogelijkheden voor bij voorkeur compacte bebouwing. Initiatieven die leiden tot het bouwen van starterswoningen en seniorenwoningen moeten  toegejuicht en ondersteund worden. Deze woningen geven minder draagkrachtigen toegang tot een koop- of huurwoning en het bevordert de doorstroming. Er moeten voldoende huurwoningen zijn voor zowel de eigen inwoners als voor nieuwkomers, en woningzoekenden die al jaren op de wachtlijst staan moeten niet verdrongen worden.

De eenzijdige samenstelling van diverse wijken moet doorbroken worden. Dit is slecht voor de inwoner met een smalle beurs en het helpt ook niet bij de integratie van nieuwkomers. Sociaaleconomische onbalans leidt tot verpaupering van een wijk.

Bij nieuwbouw moet de standaard voor sociale woningbouw 25% zijn.