Geen olie/gaswinning


LijstvanderDoes is fel tegen het boren van gas of olieboringen. Het past niet in een tijdperk waarin fossiele brandstof steeds schaarser wordt en het gebruik hiervan nadelig is voor het milieu. Het kan toch niet zo zijn dat een energie investeerder als Vermilion toestemming krijgt om onder de wijk Molenvliet naar olie/gas te boren, met het risico op Groningse toestanden. Gelukkig is hierover tenminste bij alle partijen in de Woerdense gemeenteraad overeenstemming.  

De stichting "Laat Woerden Niet Zakken" spant zich al jaren in om de plannen voor olie- en gaswinning onder Woerden tegen te houden. Ze werken nauw samen met inwoners, ondernemers, gemeenten, en provincies om Groninger toestanden te voorkomen.

Kijk op hun website of Facebook pagina voor verdere details en het laatste nieuws.