Geen windturbines


LijstvanderDoes vindt dat het toepassen van schone energie de toekomst heeft en ook een duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen.  Ook gebruik maken van de lokale mogelijkheden om warmte of elektriciteit op te wekken kan rekenen op onze steun.  LijstvanderDoes ziet in de gemeente Woerden het streven duurzaam te zijn en daar staan wij van harte achter. Echter laten we hierin niet doorslaan door grote windturbines van 240 meter hoogte toe te staan. Deze turbines hebben gezondheidsrisico’s voor mens en dier, en goed onderzoek ontbreekt nog volledig.  Wij zijn dan ook fel tegen het plaatsen van windturbines!! Ook het afval dat overblijft als de turbines aan het einde van hun looptijd zijn is ons een zorg. Daarom hebben wij hiervoor een plan ontwikkeld voor een verwijderingsbijdrage door de investeerders zodat wij als gemeente niet met de rommel blijven zitten  als de investeerder door faillissement of anderszins de rommel niet kan/wil opruimen. 

Wist u trouwens dat de wieken van die turbines gemaakt zijn van composiet, en dat is weer gemaakt van….jawel…aardolie. Hoezo duurzaam?. Wij zien veel liever het gebruik van zonnecollectoren en van kleinschalig gebruik van windenergie (windmolentjes bij boeren) als het goede alternatief. Ook de huidige ontwikkelingen van waterstofgas en kernfusie volgen wij met grote interesse. 


op de foto: vergelijk in hoogte tussen windmolen "de Windhond", de Sint-Bonaventurakerk, de Euromast en zo'n 240 meter hoge windturbine.