Gezonde gemeentelijke financiën

Iedereen weet dat je niet meer kunt uitgeven dan je hebt. De Gemeente moet zich hier ook aan houden.  Echter het Rijk heeft bij alle gemeenten een aantal taken neergelegd (bijvoorbeeld jeugdzorg) zonder daar voldoende geld bij te leveren. Dit heeft ook bij Woerden ervoor gezorgd dat Woerden financiële problemen heeft gekregen. Deze problemen zijn met een strategische heroriëntatie verholpen, maar we moeten zuinig blijven, zolang het Rijk niet met geld over de brug komt. 

De Onroerendezaakbelasting is helaas verhoogd omdat er extra gelden nodig waren om de boel draaiende te houden. LijstvanderDoes blijft alert op het realiseren van een slankere en goedkoper werkende gemeentelijke organisatie. Ook blijven we pleiten voor besparing door minder gebruik te maken van externe onderzoeksbureaus en door klip en klaar duidelijk te maken wat je van het onderzoek verwacht voordat je een eventuele opdracht verstrekt.

Het beleid om vastgoed te verkopen daar staat LijstvanderDoes achter maar dat wil niet zeggen dat alle vastgoed zonder meer mag worden afgestoten; zeker niet wanneer deze wellicht in de toekomst nodig is.  Objecten die een historisch verleden of een specifieke bestemming hebben mogen zeker niet afgestoten worden, met als voorbeeld de Brediusschuur en de Scoutingboerderij.

Woerden is een gastvrije gemeente en moet dat blijven en daar hoort zeker geen toeristen- en/of vaarbelasting bij.

• Hondenbelasting niet meer van deze tijd is en daarom afgeschaft moet worden.

subtitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laboru. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum