LijstvanderDoes vindt het belangrijk dat kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, in hun wijk waar ze wonen, naar school kunnen gaan en dat die school voor hen geschikt is. 

More...

Het is ongeveer vijftig jaar geleden dat de R.de Jagerschool is gebouwd. Aannemingsbedrijf van der Heijden, uit Woerden, bouwde de school en ik gaf toen leiding aan de bouw van de school, als uitvoerder. Waar blijft de tijd en nu wordt de school eerst afgebroken en dan weer nieuw gebouwd.

In de heilige boeken staat het al geschreven en de Prediker profeteerde:

  • Er is een tijd om te bouwen en een tijd om het gebouwde weer af te breken, voor alles is een tijd.

En nu dus de tijd om weer te gaan bouwen. De R. de Jagerschool wordt wel veel duurder dan eerst werd begroot. In de begroting staat voor de nieuwbouw €3,3 miljoen. Er is een extra krediet nodig van €2,6 miljoen, de school wordt daarmee bijna 2 keer zo duur.

Dat extra krediet is o.a. nodig omdat de bouwkosten enorm zijn gestegen, maar ook voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen en voorzieningen voor een inclusieve school. In een  inclusieve school kunnen ook kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte een plek vinden en daar heeft de R.de Jagerschool al veel ervaring mee.

LijstvanderDoes vindt het belangrijk dat kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, in hun wijk waar ze wonen, naar school kunnen gaan en dat die school voor hen geschikt is. Wij zijn hebben ingestemd met het budget hiervoor. Duurzaamheidsmaatregelen en een inclusieve school zijn in lijn met het coalitieakkoord, daarin wordt het ook genoemd. LijstvanderDoes is akkoord gegaan met het gehele raadsvoorstel.

Een nieuwe school biedt nieuwe mogelijkheden en kansen voor kinderen, ouders en leerkrachten. Die zullen daar zeker naar uitzien en er blij mee zijn!

 

Door:

Chris van Iersel,

Raadslid LijstvanderDoes

Chris van Iersel