Donderdag 6 juli is de kadernota 2024 behandeld. Dit is een eerste doorkijk op de begroting 2024 tot en met 2027 dat een financieel tijdspad aangeeft voor de komende vier jaar. In de kadernota zijn de aanvragen onderverdeeld in noodzakelijk en wenselijk nieuw beleid. 

More...

Deze aanvragen worden afgewogen om naar een sluitende begroting te komen. Manieren om het sluitend te maken zijn onder andere het gebruiken van aanvullende geldbedragen die eerder een andere bestemming hadden, het schrappen van nieuw beleid of het verhogen van de OZB.

LijstvanderDoes vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met een OZB-verhoging. Daarom hebben we een Amendement ingediend om een OZB-verhoging niet in te zetten voor nieuw wenselijke beleid voor de jaren 2024-2027. Wij zien ook de oplopende kosten door de Oekraïne oorlog en de toenemende inflatie en willen daarom de inwoner zo min mogelijk extra belasten. 

Het amendement is op 6 juli aangenomen met 27 stemmen voor en 1 tegen. Dat betekent dat een OZB-verhoging voor de jaren 2024 tot en met 2027 nu nog mogelijk is door indexatie en afspraken uit de vorige begroting, wat allemaal wordt gezien als een noodzakelijke verhoging. Maar het is nu dus echt niet meer mogelijk om de OZB te verhogen voor de jaren 2024-2027 om nieuw beleid door te voeren wat ook nog eventjes kan wachten. 


Door: 

Stan Droogh

Raadslid LijstvanderDoes

Het aangenomen amendement - Geen OZB-verhoging door post ‘Aanvragen nieuw beleid’.