Stop met het bouwen van windmolens op het vasteland, zeker als sprake is van weerstand bij omwonenden. 

More...

Dat zegt Marjan Minnesma van klimaatorganisatie Urgenda (Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken) tegen De Telegraaf.


Nu het net vol zit voor nieuwe bedrijven en het ernaar uitziet dat pas na 2029 de problemen van de zogenaamde netcongestie zijn opgelost, vraagt LijstvanderDoes zich af waarom er nu zo’n haast wordt gemaakt om kosten te maken met verder vooronderzoek (en kosten) voor de mogelijke plaatsing van hoge Windturbines in de Reijerscop. LijstvanderDoes vindt dit een verkeerde prioriteitsstelling, omdat mocht het onderzoek ten gunste van een eventuele bouw uitvallen de turbines toch niet voor 2029 zouden kunnen worden aangesloten. Daarnaast geeft Marjan Minnesma voorzitter van de klimaatorganisatie Urgenda ook aan dat de windturbines die nu op land staan al ruim voldoende zijn om de energie te maken die afgesproken en nodig is.

 

Het geld dat nu aan het vooronderzoek wordt uitgegeven, kan beter worden uitgegeven aan oplossingen, die al op korte termijn effect hebben als verduurzaming van bestaande woningen en het nog nadrukkelijker inzetten op het stimuleren en ondersteunen van projecten met zon op dak en op geluidswallen langs de A12. LijstvanderDoes heeft over deze situatie Artikel 42 vragen gesteld aan het college.

 

LijstvanderDoes kijkt met grote interesse naar het voortrazende onderzoeken van andere energiebronnen. De media staan er bol van en de resultaten worden steeds tastbaarder en realistischer. Hierbij een kleine bloemlezing uit wat artikelen over technologische ontwikkelingen, die de noodzaak voor nog meer windturbines zelfs overbodig zouden kunnen maken. 

 

Met name doelt Lijst van der Does hierbij op het gebruik van kleinere Thorium centrales als bron voor de duurzame en veilige opwek van energie. Met een kleinere centrale zou al een groot gedeelte van de vraag naar Energie in de Gemeente Woerden en andere gemeenten. kunnen worden gerealiseerd. In combinatie met zon op dak is dit hele goede en veilige oplossing. In tegenstelling tot de discussie dat wind en zonne-energie elkaar goed aanvullen werkt een Thorium centrale altijd en is de werking volledig onafhankelijk van de weersgesteldheid. www.thoriumweb.nl

 

Een andere zeer interessante ontwikkeling is een nieuwe techniek waarbij vanuit zonne-energie direct waterstof kan worden gemaakt.  https://www.duurzaamnieuws.nl/doorbraak-waterstof-uit-zonlicht-en-efficienter-dan-ooit/ Waterstof is een bron van energie, die ook kan worden opgeslagen. Het overschot aan zonne-energie kan op dit moment alleen worden terug geleverd aan het net. Opslag in grote accu’s kan ook, maar is nog erg kostbaar en de ecologische footprint van een accu valt ook wel het nodige over te zeggen. Hoe mooi zou het dus zijn om zonne-energie direct te kunnen omzetten in waterstof en dat op te slaan tot gebruik. Met een aantal benodigde aanpassingen zou het transport van waterstof door ons reeds bestaande gasnet kunnen worden gerealiseerd en fijnmazig over langere afstanden tot in bijna ieder huishouden kunnen worden afgeleverd. Het duurzame hergebruik van ons gasnetwerk voorkomt een enorme kapitaalsvernietiging. Nederland is in het bijzonder geschikt voor deze vorm van energie, daar wij uit het verleden reeds over de gehele benodigde infrastructuur beschikken. LijstvanderDoes volgt deze en andere technologische ontwikkelingen op de voet.

 

LijstvanderDoes is een groot voorvechter van duurzame energie en het behoud van de natuur, maar heeft wel grote moeite met het feit, dat sommigen beweren dat ons energieprobleem alleen nog met verdere uitbreiding van windturbines zou kunnen worden opgelost.  LijstvanderDoes staat daar anders in en levert het bewijs aan, dat het ook echt anders kan! 

 

Door

Monique Verheijen

Raadslid LijstvanderDoes