Gisterenavond (23 feb) is het bestemmingsplan Hof van Harmelen vastgesteld. Er gaan 96 woningen gebouwd worden. Lijst van der Does is blij dat er gebouwd kan worden. Er komen 96 woningen, dit zal bijdragen aan de huisvesting van velen en zeker ook de doorstroming bevorderen.

More...

De plannen hebben heel wat voeten in de aarde gehad en ook voor de nodige onrust gezorgd onder de inwoners. We hebben als Lijst van der Does geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de omwonenden: we hebben voorstellen gedaan m.b.t. de maatvoering van de zgn. eilandjes. Soms is dat wel eens lastig, waar je de een juist kunt steunen, kan dat betekenen dat de ander zich minder gehoord voelt. We hebben alles heel goed afgewogen en hebben samen met andere partijen hiervoor een amendement’ beperken maximale grootte eilanden’ ingediend!

Wat betreft de verkeerssituatie hebben we altijd gezegd dat veiligheid op nummer 1 staat bij ons. We hebben de adviezen van VVN ter harte genomen. De schoollaan is een zgn. grijze weg , of eigenlijk meer een woonerf, en zowel voor voetgangers, fietsers als voor auto`s ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties. Wij hebben ons hard gemaakt om de Schoollaan niet extra te gaan belasten met verkeer van het Hof van Harmelen. Gelukkig heeft de gemeenteraad hiertoe gisterenavond besloten.


Ook de verkeerssituatie op het deel waar de Schoollaan uitkomt op de Ambachtsheerelaan is besproken. 

Onze inbreng was daarbij dat het daar de laatste jaren steeds drukker is geworden. Het zicht wordt vaak belemmerd door geparkeerde auto`s. Daarnaast gaan er heel wat mensen naar de school, apotheek, kaaswinkel en bakker, het is een druk punt!  Wij hebben samen met PW, CDA,CU/SGP een motie hiervoor ingediend waarin wij het college verzoeken om de neveneffecten van de afwikkeling van het verkeer van het Hof van Harmelen onder de loep te gaan nemen en maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. Deze motie is breed aangenomen.

Al met al zijn we blij dat dit lange proces heeft geleid tot een mooi plan voor het bouwen van 96 woningen in Harmelen! 

Herma Verbeij ( fractielid LijstvanderDoes)


Link naar een artikel in het AD: