Per 1 januari 2024 wordt de hondenbelasting in de gemeente Woerden geschrapt!!

More...


Op donderdag 6 juli 2023 vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. In deze raadsvergadering werd een van de stellingen uit het verkiezingsprogramma van LvdD ingevuld. Namelijk het afschaffen van de hondenbelasting. 

Deze belasting op het houden van honden is ooit ingesteld in de Middeleeuwen om de overlast van zwerfhonden te beperken en hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast werden toen honden gebruikt onder het transportmiddel hondenkar en was het een middel om een soort van wegenbelasting (transportbelasting)  te heffen. 

De opbrengsten van hondenbelasting gaan naar de algemene middelen van de gemeente en zijn dus niet om een speciaal doel m.b.t. het houden van honden te dienen.

Wat betreft de opbrengsten, die zijn bijna net zo hoog als de lasten, dus we schieten er als gemeente niets mee op!

Uit het voorgaande blijkt dat anno 2023 de hondenbelasting een hopeloos oneerlijke en achterhaalde belasting is, die beter zo snel mogelijk verdwijnen kan.  

Dat gaat ook gebeuren. Per 1 januari 2024 wordt de hondenbelasting in de gemeente Woerden geschrapt!!

 

Door:

Lenie van Leeuwen

Raadslid LijstvanderDoes