LijstvanderDoes is in principe voor het initiatiefvoorstel van de VVD, maar het ontbreken van een gunstige locatie maakt het lastig. Daarom wachten we nog even af tot er een mooie kans wordt geboden.  

More...

Op 25 mei werd het initiatiefvoorstel van de VVD besproken waarbij er werd gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek voor flexwoningen. LijstvanderDoes is voor het principe van flexwoningen. Het vergroot de opties om de woningnood tegen te gaan, waarbij het kan ook gebruikt worden in combinatie met de grote nieuwbouwprojecten. Op dit moment was er echter een enkel probleem. Er is geen gunstige locatie om flexwoningen neer te zetten. In de stad wordt er volop gebouwd in Nieuw-Middelland en Snellerpoort. Alleen het gebied rondom het Weidepad bleef dan over, maar dat is een slecht idee. Iedereen geniet nu van het mooie groen landschap. Daarnaast is het nog maar de vraag of het wettelijk mogelijk is aangezien de afstand tussen de snelweg tot de dichtsbijzijnde al aanwezige woning de minimale afstand is waarbij de geluidshinder net geaccepteerd wordt.

Ondanks dat flexwoningen nu nog een lastig verhaal is, kijken we graag mee naar opties om flexwoningen mogelijk te maken. We geven het idee van flexwoningen dus nog niet op!

 

Stan Droogh,
Raadslid LijstvanderDoes

Afbeelding afkomstig van: Realisatieboek Tijdelijke Huisvestiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, pagina 15.