Na ongeveer vijftig jaar zijn de otters weer terug in de Grecht bij Woerden en in de Kamerikse Nessen.

More...

Natuurliefhebbers zijn daar erg blij mee, ze begroeten ze met vreugde uitingen als “Echt gaaf nieuws” en “De vlag uit voor de otter”

En LijstvanderDoes is er ook trots op dat de otter terug is in de natuur van onze gemeente.

Maar het leefgebied voor de otter is niet veilig, elk jaar worden er een aantal doodgereden. Het oversteken van de Milandweg is bijvoorbeeld voor otters gevaarlijk.

Een oplossing daarvoor is het aanleggen van z.g. faunapassages, een aantal gemeentes rondom Woerden heeft dat al gedaan. En nu Woerden nog!

Daar heeft LijstvanderDoes dus kortgeleden vragen over gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders met het verzoek om nu ook knopen door te gaan hakken en het leefgebied van otters veiliger te maken.

Het college heeft daar positief op gereageerd, er heeft al een gesprek plaatsgevonden met Natuurmonumenten en met het Hoogheemraadschap is ook een afspraak gemaakt met de bedoeling om oplossingen bedenken voor een veiliger leefgebied voor otters in onze gemeente.

LijstvanderDoes is blij met die toezegging en heeft er alle vertrouwen in dat het voor elkaar komt.

Dan kan de vlag ook uit voor de otter in Woerden!

door

Chris van Iersel

Raadslid LijstvanderDoes

Link naar het originele bericht van RPL Woerden.