De dagelijkse files in Woerden-oost en met name op de Utrechtsestraatweg , de Oudelandseweg en de Steinhagenseweg groeien gestaag en in de avondspits is het eentijdrovende zaak om vanuit de richting Harmelen en Kamerik naar het centrum van Woerden te komen. In de avondspits is 20 tot 30 minuten oponthoud de normaalste zaak.

More...

Dit is een kwalijke zaak voor zowel de weggebruiker als voor de aanwonenden. Hun woongenot wordt ernstig aangetast door stilstaande auto’s voor hun deur, lawaaioverlast en roetdeeltjes op de gevels van hun woningen. Kortom veel overlast voor  weggebruikers en aanwonenden. Ook kan deze situatie de bereikbaarheid door hulpverleners ernstig in gevaar brengen. De oplossing is minder auto’s op de weg of een randweg aan de oostzijde van Woerden. Minder auto’s of minder autogebruik is vooralsnog een utopie dus is een randweg dringend gewenst. Jaren geleden heeft LijstvanderDoes reeds aandacht gevraagd voor een oplossing aan zoals de westzijde als oostzijde van Woerden. Aan de westzijde heeft de parallelweg ( H.A.van Zwietenweg) langs Rijksweg 12 enig soelaas gebracht en er is inmiddels s ook besloten tot de aanleg van een brug over de Rijn waardoor de verkeershinder aan de westkant van Woerden gedeeltelijk zal afnemen. Wel moet hier nog de beslissing genomen worden om daadwerkelijk een randweg aan de leggen want de Hollandbaan is geen randweg, Voor de aanleg van een randweg zijn de gronden al in bezit van de gemeente zodat het een relatief goedkope weg kan worden.

Aan de oostkant van Woerden is dringend een randweg nodig om het verkeer buiten de woonwijken om te leiden. In de wijk Snel en Polanen worden de komende jaren nog ca 800 woningen gerealiseerd zodat de verkeersdruk vanuit deze wijk ook verder toeneemt. De beste oplossing is een doortrekking van de Ir.Enschedeweg ( weg Woerden-Wilnis) ,in zuidelijke richting, naar een aan te leggen parallelweg langs Rijksweg 12.Hier kan men dan linksaf naar Harmelen en rechtsaf naar Woerden. LijstvanderDoes heeft deze prioriteit al sinds 2014 in het verkiezingsprogramma opgenomen en zal hier voor blijven ijveren. De huidige situatie is onhoudbaar en zal alleen maar verergeren. Actie en tempo van College en Raad is gewenst.Gelet op de kosten van deze investering is financiële hulp van de provincie zeer wenselijk, zeker gelet op het feit dat veel verkeer doorgaand is en geen eindbestemming heeft in Woerden. (regionaal verkeer) Als partij die het groen koestert is het moeilijk de keuze te maken voor meer asfalt ten koste van  groen, maar de leefbaarheid en veiligheid in woonwijken prevaleert in dit geval. Het is helaas de tol die betaald wordt voor toenemende mobiliteit en in dit geval voor veel regionale mobiliteit.

Namens de fractie van LijstvanderDoes

Jaap van der Does fractie assistent  0624592349

Lenie van Leeuwen  raadslid