De publieke tribune was donderdag 19 januari flink gevuld met verontruste burgers uit Harmelen en Woerden

More...

Donderdag 19 januari was er een politiek debat over de plek waar eventuele windturbines geplaatst zouden kunnen worden.

 

Zoals u weet is LijstvanderDoes fel tegen turbines en vinden wij dat er betere en minder schadelijke manieren zijn om energie op te wekken. Helaas denkt een krappe meerderheid in de Raad hier anders over. LijstvanderDoes heeft bij monde van ons raadslid Monique Verheyen het woord gevoerd en aangegeven dat het huidige raadsvoorstel zonder inspraak met burgers tot stand is gekomen. Dat vinden wij een kwalijke zaak, want dat is wel afgesproken in een amendement van 15 juli 2021 en in het bestuursakkoord van juni 2022.


De voorstemmers geven aan dat participatie geen draagvlak zal creëren en dat ze het daarom maar achterwegen laten. Wij vinden dit een erg kwalijke zaak en getuigen van lak aan afspraken en de samenleving hebben. Voor de raadsvergadering van a.s. donderdag 26 januari hebben wij dan ook een amendement (opdracht aan het college) geschreven: Terug naar de tekentafel, en ook een tweetal moties: Energieopslag en Laat de zon zijn werk doen!


Dit amendement en deze moties zullen a.s. donderdag in stemming gebracht worden en wij hopen dat van de voorstemmers er een paar van gedachten veranderen, zodat ze het halen.