Op woensdagavond 24 januari jl. is er de presentatie van de gebiedsvisie Windturbines in Reijerscop in H2O geweest. Het was een grote opkomst (ongeveer 80 geïnteresseerden).

More...

Onderaan dit bericht staan een paar slides uit deze presentatie. Waarbij op de eerste slide 5 scenario’s worden weergegeven, waarvan scenario A de minste impact heeft en andere scenario’s over tiphoogte van 270 meter wordt gesproken. In alle gevallen ligt Reijerscop in een overlast gebied dat volgens de richtlijnen binnen de gestelde grenzen blijft, maar in sommige gevallen daar zelfs bovenuit komt, waardoor aanpassingen in het gebruik van de windturbines noodzakelijk zijn. Aanpassingen kunnen bestaan uit het op lagere capaciteit werken of stilzetten. 

 

Op de vraag of Stedin wel in staat zou zijn om een dergelijk grootschalig energieproject aan te kunnen sluiten tegen het door het Stedin zelf genoemde periode van 2040, bevestigde Jelmer dat dit voor Woerden naar zeggen van Stedin toch echt 2030 zou zijn. Voorts wees hij op het feit dat er nog heel veel werk en procedures te doen zijn en er vooral ook getoetst moet worden of en in hoeverre projectontwikkelaars voldoen aan de eisen als door de gemeente voor dit project zijn opgesteld. 

 

Als Lijst van der Does twijfelen wij aan de stelligheid van de opmerking dat Stedin in 2030 in Woerden wel klaar zou zijn om een dergelijk grootschalig project aan te kunnen sluiten. Voorts wijst Lijst van der Does op het vele werk en procedures die nog moeten worden doorlopen alvorens de Raad tot een definitief besluit kan komen. Lijst van der Does zal zich in de komende tijd blijven inzetten om de komst van Windturbines in Woerden tegen te houden. 


Door Monique Verheyen
Raadslid Lijst van der Does