Raadsvergadering van 21 december 2022.

Punt 6 van de agenda is het gewijzigde bestemmingsplan over de Rembrandtbrug en de het Extra krediet hiervoor.

Woensdag 21 december 2022 was de laatste Raadsvergadering van 2022. Op de agenda stonden tal van onderwerpen. We begonnen met het onderwerp Rembrandtbrug en het extra krediet dat hiervoor nodig is. Voor de goede orde, dat extra krediet is goedgekeurd, maar om dat te kunnen gebruiken moet het college eerst naar de raad voor toestemming. 

More...

Onderstaand het betoog dat ik die avond heb gehouden: 

Betoog

Eindelijk… een tweede ontsluiting aan de Westzijde van Woerden…. Een ontsluiting waar LijstvanderDoes al jaren voor ijvert en die hard nodig is om de (verkeers-) veiligheid en leefbaarheid in Woerden-West te verbeteren. … Te lang heeft deze kwestie op de  politieke agenda’s  gestaan,  maar gelukkig  zijn er nu volgende stappen in de vorm van een RV extra krediet en een RV voor vaststelling van het bestemmingsplan.

Weet u nog.. ..de gele doekjes actie van de bewoners langs de Rembrandtlaan. Die actie toonde aan hoeveel zwarte roetdeeltjes en fijnstof dagelijks op hun woningen neerdaalt. En het BRAVO plan van eind jaren negentig…..waar een Westelijke brug en Randweg (voor 4 miljoen gulden) was ingetekend? ……Te lang, ..veel te lang is dit plan genegeerd, gebagatelliseerd, tegengewerkt en opzij geschoven door opeenvolgende coalities. En nu is het dan zover, we gaan straks stemmen over een aangepast bestemmingsplan en over extra krediet hiervoor.

LijstvanderDoes heeft lange tijd vastgehouden aan een brug op Rietveld als onze eerste keuze…  Echter door onderzoeken en adviezen van deskundigen, opvattingen hierover van de inwoners in de wijken en de wijkplatfora….en  ook het fiat van ondernemers in zowel 2020 en 2022… is ook LvdD met deze variant akkoord gegaan. Tenslotte wordt het doel, meer veiligheid en gezondheid in Woerden West met deze variant behaald.. en… blijft aanleg van de Westelijke Randweg, in een later stadium,  nog steeds goed mogelijk. 

Voor LvdD is aanleg van de Rembrandtbrug slechts een deel van de oplossing. Het doortrekken van de Hollandbaan met de aanleg van een Westelijke Randweg…  hoort hier wat LvdD betreft ook bij. Dat geeft ook de verkeer/geluid vermindering voor bewoners in Molenvliet en in het bijzonder voor bewoners langs de Hollandbaan. Het staat in onze Woerdense verkeersvisie .….. verkeer dat niet in Woerden hoeft te zijn, moet je om Woerden heen te leiden.  Dit bestemmingsplan is een belangrijke stap en de geschiedenis zal uitwijzen dat het een goede stap was. Het is een keuze in het algemeen Woerdens belang!

LijstvanderDoes beseft dat er veel geld gemoeid is met dit plan en dat is bij ons ook een worsteling geweest. 

Uitstel maakt het plan in de toekomst nog duurder….. En van uitstel komt afstel, dat weet iedereen. 

Maar afstel is voor ons geen optie want de problemen in Westelijk Woerden worden dan niet opgelost. Een brug over de Oude Rijn en een randweg zou dan pas weer over 10 tot 15 jaar aan de orde zijn!  

Regeren is vooruitzien. Als gemeente moet je ook een lange termijn verkeers-visie hebben en ook in mindere economische tijden moet je durven te investeren. Nu roepen dat andere voorzieningen gevaar lopen is niet de waarheid. Dat is leuk voor de bühne.. maar als raadslid maak je keuzes… en voor LijstvanderDoes is dit uiteindelijk toch een verantwoorde keuze. Wel blijven we alert op de kosten, want de lasten mogen niet uit de hand lopen, we geven geen blanco cheque af. Vergeet ook niet dat er voor deze ruim 31 miljoen niet alleen een brug komt, maar dat ook industrieterrein Barwoutswaarder gerevitaliseerd wordt!!

LijstvanderDoes heeft oog en oor voor problemen van bewoners en ondernemers die moeten wijken en/of en deel  van hun huis of bedrijf moeten opofferen. Dat doet  pijn. Je zult maar net je bedrijf of woning opgeknapt hebben en dan dit… Wij vereisen dan ook goede oplossingen en compensaties voor al diegenen die hierdoor in de problemen komen.  Samen met ondernemers en inwoners moet de gemeente naar goede oplossingen zoeken en een goede communicatie is van het hoogste belang! 

Lenie van Leeuwen

Fractievoorzitter LijstvanderDoes

21 december 2022