Het elektriciteitsnet van Woerden zit zo goed als vol door de sterk gestegen vraag naar stroom. Netbeheerder Stedin kan geen nieuwe aanvragen voor zware aansluitingen van bedrijven aannemen. Zij komen op een wachtlijst.

More...

Wanneer het stroomnet vol is, betekent dit meestal dat de vraag naar elektriciteit het aanbod overtreft. Dit kan vervelende gevolgen hebben. LijstvanderDoes denkt echter dat het tegenovergestelde een nog veel groter probleem is. Kijk maar eens naar de onderstaande kaarten van Stedin. Er is een capaciteitsprobleem bij afname, maar er is een nog veel groter capaciteitsprobleem bij lokale opwekking. Hierdoor kunnen we stellen dat het netwerk overbelast is (capaciteitsbeperkingen) en worden er vaak zelfs negatieve vergoedingen gerekend voor terugleveringen.

LijstvanderDoes heeft Artikel 42 vragen gesteld aan het college. Nu het net vol zit voor nieuwe bedrijven en het ernaar uitziet dat pas in 2029 de problemen opgelost zijn, vraagt LijstvanderDoes zich af waarom er zo’n haast wordt gezet om kosten wat het kost hoge Windturbines te plaatsen in de Reijerscop. Het geld wat hier nu aan uitgegeven wordt, kan beter uitgegeven worden aan kortere termijn oplossingen met verduurzaming van bestaande woningen en zon op dak. En op de iets langere termijn een vergroting van de netwerkcapaciteit voor zowel levering als lokale opwekking.


Door

Monique Verheyen

Fractielid Lijst van der Does

Link naar het originele artikel uit het AD: link

Afbeelding: Stedin.

Afbeelding: Stedin

Achtergrond info:

Wat betekent "het stroomnet is vol" nu eigenlijk?

Wanneer het stroomnet vol is, betekent dit meestal dat de vraag naar elektriciteit het aanbod overtreft. Dit kan verschillende gevolgen hebben:

  • Spanningsproblemen: Wanneer het elektriciteitsnet overbelast is, kan de spanning dalen. Dit kan leiden tot knipperende lampen, verminderde prestaties van elektrische apparaten of zelfs schade aan gevoelige elektronische apparatuur.
  • Stroomuitval: In sommige gevallen kan een overbelast stroomnet resulteren in stroomuitval. Om overbelasting te voorkomen, kunnen netbeheerders ervoor kiezen om bepaalde gebieden tijdelijk van stroom te ontkoppelen om het netwerk in balans te houden.
  • Stroombeperkingen: Om de vraag naar elektriciteit te verminderen, kunnen netbeheerders besluiten om tijdelijke stroombeperkingen op te leggen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bepaalde energie-intensieve industrieën hun productie moeten verminderen of dat er vraaggestuurde tarieven worden toegepast om de consumenten aan te moedigen elektriciteit op piekmomenten te vermijden.

Om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten, kunnen netbeheerders investeren in upgrades van infrastructuur, zoals het bouwen van nieuwe elektriciteitscentrales, het verbeteren van de transmissielijnen of het bevorderen van energie-efficiëntie om de vraag te verminderen.

Het kan echter ook betekenen dat het terug-leveren niet meer mogelijk is. De redenen hiervoor kunnen zijn:

  • Capaciteitslimieten: Het elektriciteitsnet heeft een maximale capaciteit waarmee het elektriciteit kan transporteren. Als er te veel elektriciteit wordt teruggeleverd door hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of windturbines, kan het net overbelast raken.

  • Infrastructuurbeperkingen: In sommige gebieden kan de infrastructuur van het elektriciteitsnet verouderd of onvoldoende zijn om de teruglevering van elektriciteit efficiënt te ondersteunen. Het netwerk kan bijvoorbeeld niet voldoende bekabeling of transformatorcapaciteit hebben.

  • Netwerkbeheer en -regelgeving: In sommige landen kunnen netwerkbeheerders beperkingen opleggen aan de hoeveelheid elektriciteit die particulieren of bedrijven kunnen terugleveren. Dit kan te maken hebben met de stabiliteit en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.