De Schulenburch in Kamerik heeft een subsidie ontvangen van de gemeente zodat ze het financieel vol kunnen houden tot de sloop en bouw van het gebouw. Hier hebben we aandacht voor gevraagd en zijn daarom tevreden dat het toegekend is. 

More...

Dorpsplatform Kamerik

Tijdens het laatste dorpsplatform van 14 november 2023 werden de plannen van de nieuwe Schulenburch door de stichting Schulenburch laten zien. Sinds 2018 krijgen we namelijk al te horen dat de oude Schulenburch aan vervanging toe is. De zaal was erg enthousiast en op het eerste gezicht zag het plan er goed uit! Tot het plan getoetst en uitgevoerd wordt, moet de oude Schulenburch het echter volhouden. 


Al een flinke tijd geen subsidie

Op dezelfde avond hebben we echter ook gehoord dat de Schulenburch al sinds de coronajaren geen subsidie meer heeft ontvangen van de gemeente. Iets wat noodzakelijk is om de sportzaal en de overige ruimtes voor vergaderingen of evenementen open te houden. Daarom hebben we tijdens de politieke avond van 16 november en de gemeenteraad van 23 november onze zorgen rondom de ontbrekende subsidie geuit. Ook hebben we gedeeld dat we vinden dat de gemeente alsnog de subsidie moet uitkeren aan de Schulenburch. 

Wethouder Pennearts reageerde tot ons genoegen dat ze erachteraan ging. In de kerstvakantie zagen we het bericht in het AD voorkomen dat de Schulenburch een subsidie van de gemeente heeft ontvangen. We zijn erg blij dat het alsnog toegekend is! 


door

Stan Droogh

Lijst van der Does