Sportverenigingen hebben vernomen dat de tariefverhoging fors zal zijn, waardoor sommige sportverenigingen een hogere contributie zullen moeten vragen.

More...

Donderdag 16 februari hebben we het gehad over de tariefverhogingen voor de (buiten)sportverenigingen, geldend vanaf 2024. Via een brief hebben de sportverenigingen vernomen dat de tariefverhoging van 6.2% naar 14.5% + inflatie over 2024 gaat. Een enorme stijging van 8.3%. Voor sommige sportverenigingen zal dit een hogere contributie betekenen.

LijstvanderDoes heeft zijn zorgen geuit over de stijgingen en gaat proberen dit percentage te verlagen. Om onze dorpen en wijken levend te houden, zijn sportverenigingen namelijk essentieel. Ook is er extra aandacht gevestigd voor het beroep op het noodfonds. Zo kunnen sportverenigingen hier niet alleen een deel van de energiekosten mee betalen, maar ook sommige duurzame investeringen mee afsluiten!