Uit de fractie : Raadsvergadering 17 november 2022

 

Afgelopen donderdag 17 november vond de raadsvergadering waarin de begroting werd besproken plaats. Tijdens deze belangrijke vergadering werden allereerst Herma Verbeij (als raadslid) en Jaap van der Does (als commissielid) beëdigd. Een feestelijke gebeurtenis, zo is de fractie weer compleet.More...

Lijst van der Does had een aantal amendementen en moties voorbereid en ingediend. Bij de begroting 2023-2026 was namelijk ook het College Werkprogramma gepresenteerd en naar aanleiding hiervan vonden we het belangrijk om onze aandachtspunten goed voor het voetlicht te brengen. 


Er zijn door LvdD 2 amendementen ( is een opdracht aan het college van B&W om een raadsvoorstel aan te passen) en 7 moties ( is een dringend verzoek aan het college van B&W)  ingediend. Daarnaast hebben we ook aan diversemoties van andere partijen ( zowel van coalitie- als bij oppositie partijen ) meegewerkt en deze meeondertekend. Ieder amendement en motie hebben we op inhoud goed gewogen en op grond van ons partij programma beoordeeld. 


Lenie heeft een prachtige Algemene Beschouwingen uitgesproken. Centraal stond hierbij het woord "Samen". We kunnen het niet alleen was de boodschap: Woerden, dat zijn we samen. LvdD staat midden in de samenleving en heeft een groen  Hart. Jongeren, ouderen en kwetsbare mensen steunen we en we zetten ons in voor het milieu! Lenie heeft nog eens duidelijk aangegeven dat wij tegen het plaatsen van windturbines zijn. 

 

Na een lange dag vergaderen is de begroting aangenomen en kunnen we met elkaar het komende jaar met vertrouwen tegemoet zien.

 

Hieronder treft u de linkjes aan van de door ons ingediende amendementen en moties:

(Voor het lezen van de bijlagen heeft u een PDF-reader nodig. Indien u die nog niet heeft, kunt u er hier een downloaden.)

 

Amendement: Vergeet de Enschedeweg niet; ingediend door Lenie van Leeuwen. Is aangenomen.

Amendement: Noodzakelijk onderhoud is cruciaal; ingediend door Stan Droogh. Is verworpen.

 

Motie: Inwoner centraal bij het op orde brengen van de organisatie; ingediend door Monique Verheyen. Is aangenomen.

Motie: Jong geleerd, oud gedaan; ingediend door Herma Verbeij. Is aangenomen.

Motie: Oud telt mee; ingediend door Lenie van Leeuwen. Is verworpen.

Motie: Daadwerkelijk biodiversiteit verbeteren; ingediend door Chris van Iersel i.s.m Progressief Woerden. Is aangenomen.

Motie: Ecologische kennis in huis halen; ingediend door Chris van Iersel i.s.m Progressief Woerden. Is aangenomen.

Motie: De nood is hoog, we doen wat nodig is; ingediend door Herma Verbeij i.s.m Progressief Woerden. Is aangenomen.

Motie: Toekomst na Corona; ingediend door Herma Verbeij. Is aangenomen.

Motie: Uitbereiding voorrangsregeling woningbouw; ingediend door Stan Droogh. Is teruggetrokken, wordt bij woonvisie besproken.

Motie: Juiste verhoudingen; ingediend door Lenie van Leeuwen. Is verworpen. 

Motie: Woerdenpas; ingediend door W&D in nauwe samenwerking met Lenie van Leeuwen. Is aangenomen.