Op donderdag 23 februari heeft de raad besloten om de cultuur en sport tarieven te wijzigen van 14.5% naar 6.2% over 2024 exclusief inflatiestijging. Dit percentage van 6.2% wordt dit jaar ook gehanteerd waardoor de cultuur en sportverenigingen geen kostenstijging van 8.3% zullen meemaken vanaf 2024!  


More...

Dit is gevraagd door middel van een motie, opgesteld door Woerden & Democratie en mede-ingediend door drie andere partijen waaronder LijstvanderDoes! Zo stimuleren we financieel gezonde cultuur en sportverenigingen, belangrijk om onze dorpen en kernen vitaal te houden. 

Zie hier de link naar de motie - Woerden stimuleert deelname aan cultuur- en sportactiviteiten